top of page
_REPUBLIEK_scene 1_D.jpg

Visie Ginnekenstraat, Breda

Van een monofunctionele winkelstraat, naar een vitale aorta in het zuidelijke deel van de binnenstad van Breda.

Opdrachtgever 

Gemeente Breda

Project                

Visie Ginnekenstraat, Breda

Plaats                                

Breda

Jaar                                   

2021 - 

Team

Marloes Sonsma, Sander Bos

Tags

Plan van aanpak, (meerjaren) projectenprogramma

De opgave

Het creëren van een vitale Ginnekenstraat is maatwerk en een integrale opgave. Een samenspel van maatregelen dat de zachte en harde kant van de plek met elkaar verbindt. En vormgeeft aan ‘nieuw binnenstadleven’ voor bestaande en nieuwe doelgroepen. Passend bij de ambities en het DNA van de stad, de plek, de mensen.

Resultaat

Om de langgerekte opzet te doorbreken en aan te sluiten bij nieuwe oost-west verbindingen delen we de straat op in drie deelgebieden. We passen de principes toe en ‘cureren’ het gewenste programma. Voegen vernieuwende retailconcepten toe in het noorden, een bredere functiemix in het midden en aanbod voor omwonenden in het zuiden.

Samen met betrokken stakeholders sluiten we de visie af met een plan van aanpak voor realisatie met concrete acties en instrumenten om de visie te realiseren en organiseren. Dit project en de methodiek zijn voor de projectpartners voorbeeldstellend voor het vorm geven aan de binnenstad. Daarnaast heeft het de onderlinge samenwerking versterkt. Verbeelding blijkt een verbindende kracht, die opgaven en oplossingen inzichtelijk maakt; gezamenlijke beelden(taal) creëert; uitnodigt om mee te ontwerpen en discussies voedt en aanscherpt.

AFBEELDING
 

‘Het DNA van de stad helpt vorm te geven aan de binnenstad van de toekomst, die op korte termijn impact maakt.’

AFBEELDING
 

_REPUBLIEK_ginnikenstraat_01.jpg

Onze aanpak

Allereerst verdiepen we ons in de ziel van de plek, in de gebruikers en hun behoeften, in het functioneren van de voorzieningen en in de ruimtelijke structuur en inrichting. Om van daaruit, met kennis van trends en maatschappelijke ontwikkelingen, vorm te geven aan de strategie voor deze specifieke plek. Daarnaast zetten we een samenwerking op met gemeente, ondernemersfonds en vastgoedsector. Het ontwerpend onderzoek stimuleert de gemeente vanuit uiteenlopen[1]de afdelingen aan te haken op verschillende momenten in het proces.

AFBEELDING
 

AFBEELDING
 

Republiek_zonder_2.png
Republiek_zonder_2.png
Republiek_zonder_2.png
Republiek_zonder_2.png

Re:publiek

bottom of page