top of page
_REPUBLIEK_scene 1_D.jpg

Verbeelding verbindt

Van een monofunctionele winkelstraat, naar een vitale aorta in het zuidelijke deel van de binnenstad van Breda.

Breda bouwt aan een grootstedelijke am­bitie met een forse schaalsprong die ook in en rondom de binnenstad plaatsvindt. De stad heeft een aantrekkelijk vertrekpunt om deze ambitie waar te maken, uitgewerkt vanuit het DNA van de stad: groen, grenzeloos en gastvrij. De Ginnekenstraat is een lange monofunctionele en stenige winkelstraat die naar het zuiden toe, met verschraling van het aanbod en toene­mende leegstand, snel achteruitgaat. De verbinding met een aantrekkelijk en po­pulair gebied in het zuiden is ruimtelijk en programmatisch onbenut. Aan weerszijden van de straat bevinden zich parkeerbron­punten en ontstaan nieuwe oost-west ver­bindingen die qua inrichting en uitstraling nu nog zeer ongastvrij zijn.

5e4417920fba150372284f21-large.jpg

De noord-zuid oriëntatie omkeren naar diverse aantrekkelijke entrees.

_REPUBLIEK_map_doel.jpg
_REPUBLIEK_map_huidig.jpg

Re:publiek werkte samen met de gemeente Breda, het Ondernemersfonds Breda (SOFB), de Vereniging Commercieel Onroerend Goed Binnenstad Breda (VCOB) en Breda Marketing aan een integrale visie voor de straat. Een heldere propositie voor de toekomst van de straat werkten we uit in een place design, waarin de inrichting van de openbare ruimte, vergroening, het gewenste programma, uitstraling van het vastgoed gevisualiseerd is. Door alle onderdelen van de visie vanaf een vroegtijdig stadium te visualiseren in het place design, creërden we een gezamenlijk wensbeeld. Een beeld dat we toetsten en concretiseerden in samenwerking met verschillende gemeentelijke afdelingen en stakeholders.

_REPUBLIEK_scene 1_C.jpg

Re:publiek werkte samen met de gemeente Breda, het Ondernemersfonds Breda (SOFB), de Vereniging Commercieel Onroerend Goed Binnenstad Breda (VCOB) en Breda Marketing aan een integrale visie voor de straat. Een heldere propositie voor de toekomst van de straat werkten we uit in een place design, waarin de inrichting van de openbare ruimte, vergroening, het gewenste programma, uitstraling van het vastgoed gevisualiseerd is. De visie is uitgewerkt in een plan van aanpak en projectenprogramma voor realisatie, waar de stakeholders onder regie van Re:publiek uitvoering aan geven en waarbij zoveel mogelijk vastgoedeigenaren en ondernemers betrokken zijn.

Een uitgebalanceerd programma dat inspeelt op trends, nieuwe doelgroepen aantrekt en (ook in de avonduren) voor levendigheid  zorgt.

Schermafbeelding 2023-03-09 om 11.06.41.png

Opdrachtgever 

Project                 

Plaats 

Jaar                    

Tags 

Team  

Gemeente Breda, SOFB, VCOB

Visie Ginnekenstraat

Breda

2021 - heden

Visie ontwikkeling, place design, participatie, projectmanagement

Marloes Sonsma, Lieke Genten

bottom of page